O kredytach gotówkowych – podstawowe informacje

Jednym z zadań każdego banku jest udzielanie kredytów. Każdy bank oferuje różnego rodzaju kredyty – do najbardziej popularnych należą te gotówkowe. Pożyczkobiorca w chwili podpisania umowy z bankiem na udzielenie kredytu gotówkowego zobowiązuje się do jego spłaty w ratach. Od pożyczkobiorcy bank udzielający kredytu potrzebuje jego zabezpieczenia.

Najczęstszą formą zabezpieczenia kredytu gotówkowego są miesięczne dochody, które osiąga pożyczkobiorca. Innym zabezpieczeniem kredytu gotówkowego może być poręczenie złożone przez osobę o wystarczająco wysokich dochodach. Poręczenie może złożyć członek rodziny, ktoś ze znajomych lub przyjaciół. Obecnie formą zabezpieczenia kredytu gotówkowego jest także jego ubezpieczenie.

Kredyt gotówkowy możemy spłacać w równych lub w malejących ratach. Z punktu widzenia udzielającego kredytu banku bardziej opłacalna jest spłata kredytu w równych ratach, dla pożyczkobiorcy korzystniejszy jest kredyt spłacany w ratach malejących.

Kredyty gotówkowe cieszą się największą popularnością wśród klientów banków. Wpływa na to przede wszystkim fakt, że są one stosunkowo chętnie udzielane przez banki. Przy kredycie gotówkowym klient ma do załatwienia minimum formalności, a kwotę udzielonego przez bank kredytu może przeznaczyć na dowolny cel.

Oprocentowanie kredytów gotówkowych jest zazwyczaj wyższe niż innych rodzajów kredytów udzielanych przez banki. Łatwość jego uzyskania kusi czasem do zaciągania go w kilku różnych bankach. Może to zakończyć się tak wysokim zadłużeniem, że możemy mieć problemy ze spłacaniem rat. Decyzja o zaciągnięciu kolejnego kredytu powinna być więc dobrze przemyślana.

Załatwienie formalności w banku związanych z udzieleniem kredytu gotówkowego jest proste i szybkie. Osoba pracująca musi dostarczyć do banku zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach, emeryci i renciści potrzebują ostatniego odcinka renty lub emerytury oraz decyzji o przyznaniu świadczenia. Potrzebny jest także dowód osobisty. Wysokość udzielonego kredytu zależy od osiąganych dochodów.